بایگانی های ماهانه: مهر ۱۳۹۶

قیمت ایزوگام الوند آسیا مهرماه ۹۶

نمایندگی رسمی ایزوگام بام گستر الوند آسیا 

۱- هر مترمربع ایزوگام بام گستر الوند آسیا با نصب  ۹۰۰۰ تومان

ایزوگام نصب شده دارای ۱۰ سال گارانتی نصب و ۵ سال بیمه  می باشد .

                        بازدید و مشاوره رایگان در تهران و کرج

نرخ و قیمت ایزوگام پشم شیشه دلیجان مهرماه ۹۶

نمایندگی رسمی ایزوگام پشم شیشه دلیجان در تهران و کرج 

۱- قیمت اجرا هرمترمربع ایزوگام پشم شیشه    ۹.۰۰۰ تومان

           دارای ۱۰ سال ضمانت و ۵ سال بیمه نامه 

قیمت ایزوگام بام گستر دلیجان ثبت ۱۱۷ مهرماه ۹۶

نمایندگی رسمی فروش و ایزوگام بام گستر دلیجان کد ۱۱۷ در تهران  و کرج

۱- قیمت فروش هرمتر مربع ایزوگام بام گستر دلیجان  ۶۰۰۰ تومان

۲- قیمت و نرخ اجرای ایزوگام بام گستر هر مترمربع     ۳۰۰۰ تومان

ایزوگام نصب شده دارای ۱۰ سال ضمانت و ۵ سال بیمه ایران می باشد .